Wałbrzych dnia 20 maja 2018

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług Biura WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI 
  jest Biuro Obsługi Nieruchomości WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI Renata Woźniak z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Pługa 9/1, 58-300 Wałbrzych, zarejestrowane w REGON pod nr 362430243.
 2. Dane kontaktowe Biura: telefon: 74 663 80 29 oraz 698 956 007,
  adres: ul. Pługa 9/1, 58-300 Wałbrzych
 3. W Biurze został powołany Inspektor Ochrony Danych: Renata Woźniak, z którym można się skontaktować pod adresem  iod@wozniak-nieruchomosci.pl
 4. Podanie  danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.
 5. Biuro przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI  przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane będą od daty prezentacji lub pozyskania nieruchomości przez okres trwania umowy oraz czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów).
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Biura,
 • podmioty, którym przekazanie danych będzie związane z realizacją zwartej umowy
 1. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biura z prośbą o udzielenie informacji. 
 3. Biuro pozyskuje dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 4. Biuro chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez:
 • określenie sposobu nadzorowania danych zapisanych w postaci papierowej, a w tym określenie zasad zabezpieczenia i dostępu do pomieszczeń w których przechowywane są te dane,
 • określenie sposobu nadzorowania danych w postaci elektronicznej wraz z określeniem zasad dostępu do tych danych,
 • wykorzystywanie infrastruktury informatycznej gwarantującej pożądany poziom ochrony danych.
 1. Klienci biura mają  prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

TERMO HOME  Świadectwa Charakterystyki energetycznej Wałbrzych ul. Pługa 9 lok1. tel 780030774